Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lăng Can tổ chức Đại hội lần thứ I

Sáng ngày 14/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lăng Can đã tổ chức thành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự Đại hội có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể thị trấn, cùng 84 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thị trấn.

Văn nghệ chào mừng Đại hội 

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp đề ra; các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia lắp đặt 1.750 mét kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, làm 2.423 mét đường bê tông nông thôn, xây 04 cầu trên đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân hiến 5.307 m đất làm đường bê tông. Giúp 100 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở với số tiền 420 triệu đồng, trong đó theo đề án 308 là 40 hộ. Quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 được hơn 22 triệu đồng; ủng hộ nhu yếu phẩm được hơn 2.730kg rau các loại. Các khu dân cư đã thành lập được 40 nhóm tự quản về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chống rác thải nhựa. Đến nay, trên địa bàn thị trấn có 100% hộ gia đình được sử dụng điện, 100 % hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó trên 98,3% hộ sử dụng nước sạch, 90% số hộ gia đình có nhà tắm, nhà tiêu. Trong nhiệm kỳ, tổ chức được 10 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân, có 2.867 người dân tham gia. Những kết quả tích cực trên đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thị trấn.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, với mục tiêu phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố về tổ chức, phát huy vai trò chủ trì của MTTQ, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy dân chủ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lăng Can khoá I đã cử 03 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 12 vị đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Can đã quyết định tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục