V/v thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 07/5/2023, Sở TN&MT có văn bản số 787/STNMT-VP- V/v thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung cụ thể như sau:

Tin cùng chuyên mục