Xã Lăng Can tăng cường công tác quản lý đất đai

Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với lợi ích của người dân, thời gian qua xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đã thực hiện nhiều biện pháp, từng bước khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai dần đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, xã cũng đã chủ động phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện thực hiện đảm bảo các quyền lợi của người trong trường hợp thu hồi lại quỹ đất để xây dựng các công trình trọng điểm của huyện, của xã. Do vậy, tình trạng người dân vi phạm về sử dụng đất đã được hạn chế, người dân yên tâm phát triển sản xuất.

Lăng Can là xã trung tâm của huyện lỵ Lâm Bình, trong những năm qua một số quỹ đất của xã bị thu hồi lại nhằm giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình trọng điểm của huyện, của xã. Để góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đặc biệt là đảm bảo được các quyền, lợi ích cho các hộ gia đình bị thu hồi đất theo quy định của Nhà nước, xã Lăng Can đã bố trí đất ở hợp lý cho các hộ gia đình nằm trong diện phải di rời. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện, thống kê đầy đủ tài sản, hoa màu có trên đất để đền bù thỏa đáng cho các hộ. Do vậy, mà người dân đã yên tâm, tin tưởng giao đất để xã xây dựng các công trình theo đúng kế hoạch. Có được kết quả như vậy là do người dân đã nâng cao nhận thức, muốn góp phần xây dựng trung tâm huyện trở thành đô thị loại V vào trước năm 2020, đặc biệt là xây dựng xã Lăng Can đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. 

Việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho trung tâm xã Lăng Can 

Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình hiện có 1.328 hộ gia đình, với 5.000 nhân khẩu, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng các công trình trọng điểm của huyện, của xã, Lăng Can cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế trong việc quản lý đất đai trên địa bàn thời gian qua như: Việc các hộ dân tranh chấp đất, đất rừng sản xuất và sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra... Nguyên nhân là do công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn lỏng lẻo, việc quản lý kiểm tra và xử lý vi phạm chưa kịp thời, nghiêm túc, nhất là công tác tuyên truyền. phổ biến pháp luật cho nhân dân về quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế… Để chấm rứt tình trạng trên, xã Lăng Can đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các luật, nhất là Luật đất đai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai có trách nhiệm hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo tuân thủ theo đúng pháp luật. Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, xã Lăng Can đã đề nghị cấp trên cấp 260 hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Thực hiện Nghị quyết số 63 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai, hiện nay xã Lăng Can đã và đang tập trung tuyên truyền nội dung, mục đích và yêu cầu của Nghị quyết đến các thôn bản. Đồng thời, giao cho cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai, rà soát, tổng hợp lại các hộ gia đình vi phạm, sử dụng đất sai mục đích từ năm 2011 đến nay để có giải pháp xử lý kịp thời và hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Nhà nước. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong thời gian tới, UBND xã lăng Can sẽ chỉ đạo cho bộ phận địa chính xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn tồn đọng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về công tác quản lý đất đai trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, xử lý nghiêm các hành vi phạm về xây dựng trái phép và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức và cá nhân xây dựng trái phép trên địa bàn xã.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục