Lăng Can sau 2 năm phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 28 ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch trên địa bàn đến năm 2025. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lăng Can đã triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân phát huy lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Kết quả bước đầu được nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện, bà con sản xuất, chăn nuôi theo lộ trình kế hoạch của thị trấn đề ra.

Là hộ có điều kiện lợi thế về phát triển chăn nuôi con cá bỗng đặc sản, năm 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Nhật ở tổ dân phố Nặm Đíp là một trong 4 hộ trên địa bàn thị trấn được hỗ trợ giống cá bỗng về nuôi thử nghiệm. Sau một thời gian chăn nuôi, nhờ được tập huấn kỹ thuật và phát huy kinh nghiệm chăn nuôi thuỷ sản của bản thân nên ngoài chăn nuôi hơn 300 con cá bỗng được hỗ trợ, ông Nhật còn mua thêm giống cá đặc sản này về nuôi. Đến nay, đàn cá bỗng của gia đình ông có hơn 2.000 con đang phát triển tốt, phù hợp với nguồn nước, hứa hẹn sẽ giúp gia đình có nguồn thu nhập cao vào thời gian tới. 

Đàn cá bỗng của gia đình ông Nguyễn Văn Nhật ở Tổ dân phố Nặm Đíp đang phát triển tốt

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch trên địa bàn đến năm 2025, cùng với xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện, thị trấn Lăng Can đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch, nhằm phát huy tính chủ động, tham gia tích cực của Nhân dân. Đồng thời, rà soát quy hoạch sử dụng đất, mặt nước để tái cơ cấu quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển trồng trọt, chăn nuôi tại các khu, vùng sản xuất hàng hóa để phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương như mỗi xã một sản phẩm. Cùng với đó, phấn công cán bộ, đảng viên theo dõi, phụ trách từng nhóm cây trồng, vật nuôi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cũng như hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện có hiệu quả. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28 đối với các cây, con được thị trấn xác định phát triển được đánh giá là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương nên được người dân đồng tình ủng hộ, tập trung sản xuất, chăn nuôi theo Kế hoạch đã đề ra. Đến nay, trên địa bàn thị trấn có khoảng 20 hộ chăn nuôi lợn đen từ 15 con trở lên, đàn dê đã phát triển trên 550 con, cá bỗng đặc sản có 4 hộ tại Tổ dân phố Nặm Đíp tiên phong chăn nuôi đang phát triển tốt. Cây lúa đặc sản Khẩu Mang được trồng theo hướng hữu cơ đã phát triển từ 5 ha vụ Mùa của năm 2021 lên hơn 10 ha trong vụ Mùa 2022 và được đánh giá là có chất lượng gạo thơm, ngon, dẻo, thị trường ưa chuộng. 

Công chức được giao phụ trách của UBND thị trấn Lăng Can thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các hộ thực hiện chăn nuôi cá đặc sản

Bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch ngay từ đầu nhiệm kỳ, thị trấn Lăng Can đã và đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho Nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục