Lâm Bình tổng kết công tác sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018

Chiều ngày 26/ 12/ 2017, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ và giải pháp sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đại Thành Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh, đồng chí Nông Văn Hần, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đặng Văn Sình, Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo sản xuât của huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cán bộ khuyến nông phụ trách các xã trên địa bàn huyện.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp ngay từ đầu năm 2017, các ngành chuyên môn của huyện Lâm Bình, đã chủ động tổ chức 228 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất theo mùa vụ cho trên 15.170 lượt hộ gia đình. Triển khai thực hiện các mô hình giống lúa, ngô, lạc chất lượng cao tại một số xã trên địa bàn huyện. Trong phát triển chăn nuôi, huyện tạo điều kiện cho các hộ gia đình được tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 10, số 12 của HĐND tỉnh để phát triển tổng đàn gia súc và chăn nuôi thủy sản. Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chủ động của các ngành chuyên môn và bà con nông dân nên mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức về thời tiết, khí hậu, thiên tai xảy ra nhưng  sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện vẫn có bước phát triển với tốc độ khá, theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trong năm 2017, tổng sản lượng lương thực toàn huyện là 18.378 tấn, đạt 104% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển ổn định với gần 164.500 con. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 3.569 ha, đạt 100% kế hoạch, sản lượng thu hoạch ước đạt 407 tấn. Toàn huyện trồng mới 696 ha rừng, đạt 107% kế hoạch. Trong năm đã thực hiện di chuyển được 20 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2017, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình đã đề ra. Kết quả, đến hết năm toàn huyện đạt 96 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với năm 2016, trong đó có xã Khuôn Hà, đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã Thượng Lâm vẫn duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Đề án phát triển một số cây, con là đặc sản, lợi thế của địa phương, toàn huyện đã trồng được 7,15 ha cây rau Bò khai, 1,72 ha cây rau Ngót rừng, 1,39 ha cây Giảo cổ lam. Đồng thời, có 79 hộ chăn nuôi 1.776 con lợn đen, 120 hộ nuôi trên 1.630 con dê, 65 hộ nuôi 6.950 con vịt bầu địa phương…

Trong năm nhiều mô hình giống lúa mới, chất lượng cao được đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lương thực của cả huyện 

Năm 2018, huyện Lâm Bình, phấn đấu nâng tổng sản lượng, lương thực lên 17.223 tấn, trong đó thóc 13.125 tấn, ngô 4.098 tấn. Phát triển tổng đàn trâu lên 9.540 con, bò 1.680 con, lợn 23.700 con, đàn gia cầm 131.000 con.  Phấn đấu trồng mới 700 ha diện tích rừng, trong đó rừng sản xuất 650 ha, trồng cây phân tán 50 ha. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018, góp phần đảm bảo công tác an ninh lương thực và thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất, nông lâm nghiệp năm 2018, tại Hội nghị các địa biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp và công tác tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi trong năm 2017 còn đạt thấp. Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018 như: Đội ngũ cán bộ khuyến nông cần thường xuyên bám sát đồng ruộng để hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp thâm canh tăng vụ. Các ngành cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống các loại cây trồng tại các cửa hàng giống vật tư nông, lâm nghiệp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích cho người nông dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm…

Đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị, đề ra các giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đặng Văn Sình, Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018, sau hội nghị các địa phương cần tập trung chỉ đạo bà con khẩn trương làm đất đối với diện tích không trồng cây vụ đông và thu hoạch các loại cây trồng vụ đông, giải phóng đất chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2018. Đồng thời, đội ngũ cán bộ khuyến nông cấn kịp thời hướng dẫn nhân dân kỹ thuật ngâm, ủ, gieo mạ, cách phòng chống rét cho mạ, đảm bảo có đủ lượng mạ cấy vụ xuân. Chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi, vận động bà con sử dụng tiết kiệm nước, tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng, đảm bảo có đủ lượng nước tưới phục vụ sản xuất. Quản lý chặt chẽ việc cung ứng các loại giống cây trồng cho bà con. Về chăn nuôi, tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn theo Nghị quyết số 10, số12 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi. Tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi làm tốt công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc trong mùa đông. Các ngành chuyên môn cần tăng cường bám sát cơ sở hơn nữa, kịp thời hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục