Hợp tác về chuyển đổi số giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Sáng nay 12-10, UBND tỉnh Tuyên Quang và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số.

 

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã xác định “Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại” là một trong 3 khâu đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện được khâu đột phá này, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi số như: chưa có trung tâm điều hành thông minh; trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh còn nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu; nhân lực làm công tác tham mưu về chuyển đổi số, nhất là ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu và yếu; hạ tầng phục vụ chuyển đổi số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy tỉnh Tuyên Quang cần có sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước trong đó có Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Ký kết Thỏa thuận về chuyển đổi số giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel.

Trên cơ sở đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn hỗ trợ nguồn lực tốt nhất cho tỉnh trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; cử chuyên gia giúp đỡ, tư vấn về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh; hỗ trợ tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có đủ năng lực tham mưu cho tỉnh về chuyển đổi số; phối hợp tư vấn các giải pháp công nghệ của một số ngành; xây dựng các chính sách ưu đãi, phù hợp để người dân Tuyên Quang có thể ứng dụng việc chuyển đổi số rộng rãi.

Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Tào Đức Thắng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tuyên Quang về chuyển đổi số. Với kinh nghiệm, tiềm lực, nhân lực hiện có, Tập đoàn sẽ nỗ lực cùng tỉnh Tuyên Quang thực hiện có hiệu quả các nội dung được ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Với quyết tâm chuyển đổi số, tỉnh Tuyên Quang đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy tặng lãnh đạo Tập đoàn Viettel bức tranh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tập trung hỗ trợ tỉnh về chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; cung cấp các nền tảng, dịch vụ về chuyển đổi số, nhất là xây dựng đô thị, giao thông, nông nghiệp thông minh để góp phần đưa Tuyên Quang trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh về chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.  

Theo thỏa thuận, UBND tỉnh Tuyên Quang và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội thống nhất nội dung chủ yếu trên 6 lĩnh vực: Hợp tác triển khai các giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số; Hợp tác phát triển hạ tầng số, nền tảng số; Tư vấn, hợp tác phát triển Chính quyền số; Tư vấn, hợp tác phát triển Kinh tế số; Tư vấn, hợp tác phát triển xã hội số; Tư vấn, hợp tác chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Các nội dung hợp tác được lãnh đạo hai bên thống nhất giao đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Báo tuyenquangonline.vn

Tin cùng chuyên mục