Phiên họp thường kỳ UBND huyện Lâm Bình tháng 3/2024

Ngày 20/3/2024, UBND huyện Lâm Bình tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 3/2024. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lê Thế Đạt, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy Viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh Phiên họp thường kỳ UBND huyện Lâm Bình tháng 3/2024

Tại phiên họp các cơ quan, đơn vị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch Phổ cập giáo dục các bậc học năm 2024; Kế hoạch thực hiện Chương trình Lao động - Việc làm năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024; Báo cáo phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2024; Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn năm 2024; Kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn năm 2024 theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và một số nội dung quan trọng khác. Theo đó, trong tháng 3, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đạt được nhiều kết quả tích cực.


Các đại biểu thảo luận đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ trong thời gian tới

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các nội dung, đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.


Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên BCH Đảnh bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên BCH Đảnh bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ trong quý I năm 2024; đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện cần nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường, giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 đã đề ra./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục