Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Bản Khiển

Sáng ngày 18/11, khu dân cư tổ dân phố Bản Khiển, thị trấn Lăng Can đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Bình; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Lăng Can, cùng đông đảo bà con nhân dân trong khu dân cư tổ dân phố Bản Khiển.

Khu dân cư tổ dân phố Bản Khiển có 150 hộ gia đình, với 609 nhân khẩu, có 3 dân tộc cùng sinh sống. Là tổ dân phố nằm tại khu trung tâm chính trị, hành chính của thị trấn Lăng Can cũng như của huyện Lâm Bình. Những năm qua, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết trong khu dân cư, đổi mới tư duy trong lao động, sản xuất, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển về mọi mặt.

Về phát triển kinh tế, tổ dân phố có tổng diện tích lúa cả năm trên 24 ha lúa, năng xuất bình quân đạt 56 tạ/ha. Trên địa bàn tổ dân phố còn có hằng chục hộ kinh doanh dịch vụ như: bán hàng tạp hóa, vận tải, nhà hàng, xay sát…

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Tổ dân phố đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí do Nhân dân tự làm, tăng cường vận động các hộ thực hiện việc xây dựng 3 công trình vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Tổ dân phố đã thành lâph 02 tổ tự quản về về bảo vệ môi trường, hằng tháng tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, phòng chống rác thải nhựa, các hộ gia đình đều có thùng rác để thu gom rác thải theo quy định. Các phong tục, tập quán lạc hậu dần được đẩy lùi, việc cưới, việc tang được tổ chức theo hướng văn minh, tiết kiệm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Trong năm có 97% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Mặc dù, là thôn có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, nhưng  nhân dân chưa tận dụng hết tiềm năng, thế mạnh để thức đẩy kinh tế phát triển, đàn gia súc, gia cầm còn đạt thấp, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Sản xuất nông sản còn manh mún, chưa có sản phẩm đặc sản trở thành hàng hóa. Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau trao đổi thảo luận nêu lên những mặt còn hạn chế và đề ra những giải pháp để cùng nhau thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. Trong không khí phấn khởi của ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Bản Khiển đã phát động phong trào thi đua thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 và các phòng trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp phát động. 

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư tổ dân phố Bản Khiển, đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Bình đã phát biểu chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà khu dân cư đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn Nhân dân trong khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Đồi đã trao quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cho nhân dân khu dân cư. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Lăng Can và các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tổ dân phố đã có những phần ý nghĩa tặng cho khu dân cư.

PV

Tin cùng chuyên mục