Lâm Bình dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023

Sáng 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình có đồng Hoàng Văn Nha, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND Huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng một số phòng, ban của huyện

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề về 11 kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2022 - 2023. Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và định hướng lớn trong thời gian tới. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo”, toàn ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023 - 2024. Đó là hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, bảo đảm an toàn trường học. Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học. Hội nhập quốc tế trong giáo dục. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông tin về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đánh giá kết quả bước đầu, những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã thay đổi từ truyền thu kiến thức sang định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, xác định rõ 05 phẩm chất và 10 năng lực chủ yếu, cốt lõi cần phát triển đối với học sinh phổ thông, đổi mới đồng bộ về nội dung phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Việc đổi mới phương pháp giáo dục đã được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục. Học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, kiểm tra, định hướng. Phương thức thi kiểm tra đánh giá chất lượng đã được chuyển dần từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực phẩm chất của người học đo lường sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập và mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục, bảo đảm độ tin cậy công bằng, khách quan.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề về cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay. Tác động và chính sách của Việt Nam. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới./.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục