Lâm Bình tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khối Nhà nước năm 2023

Nhằm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý; giúp cán bộ “tự soi, tự sửa”; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khối Nhà nước năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi được nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện triển khai các quy trình lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu đã phát huy tinh thần khách quan, dân chủ, bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 chức danh, gồm: 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, 01 Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, 01 Phó Chủ tịch UBND huyện và 09 thành viên Ủy ban nhân dân huyện. Kết quả, 12 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt mức tín nhiệm cao.

 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khối Nhà nước năm 2023

Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, được thực hiện theo định kỳ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giúp cán bộ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng bố trí, sử dụng cán bộ một cách khoa học; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục