Huyện uỷ Lâm Bình tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính huyện quý I năm 2024

Chiều ngày 9/4, Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính quý I năm 2024. Các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính huyện và các cơ quan liên quan; lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong quý I năm 2024, cấp uỷ các cấp đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề “Xây dựng và phát triển văn hóa góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá và toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 huyện; chủ động đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nhất là liên quan đến sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho đảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Tuyên Quang”, kết quả đến ngày 05/4/2024 có 3.184/3.201 đảng viên cài đặt đạt 99%. Thực hiện giao 218 việc đột phá, đổi mới cho 60 đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong quý I năm 2024, kết nạp 06 đảng viên; công nhận chính thức 39 đảng viên; tặng huy hiệu Đảng cho 33 đồng chí. 

Quang cảnh Hội nghị

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở. Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, công nhân, viên chức và hộ nghèo. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Lâm Bình. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029.

Về công tác nội chính quý I, các cơ quan khối nội chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tuyển quân năm 2024, đã bàn giao đủ 105 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức thành công Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Công tác nắm tình hình trong vùng dân tộc, tôn giáo, tình hình trong nhân dân được tăng cường. Việc tổ chức tiếp công dân được duy trì thường xuyên; giải quyết đơn thư được thực hiện theo quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý đất đai, tài chính, tài sản chặt chẽ hơn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được ổn định và giữ vững, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; giải pháp về thực hiện công tác dân vận, tham gia các hoạt động với nhân dân; làm nhà cho hộ nghèo; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; xây dựng clip tham gia các cuộc thi về dân vận khéo, các hoạt động với Nhân dân ở cơ sở; cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV năm 2024. Đăng ký nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Công tác đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết, xử lý những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cổng trường học trên địa bàn huyện…

Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Văn Sình, nhấn mạnh: Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2024 đã đề ra, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các chi, đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện nhằm kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý có hiệu quả các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tập trung thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Duy trì thực hiện tốt việc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã về thôn, bản, tổ dân phố theo phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với Nhân dân. Duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin, phản ánh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án số 06 của Chính phủ. Chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình lần thứ III năm 2024.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục