Đảng ủy Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình Tham gia lao động cùng nhân dân tại cơ sở

Thực hiện Hướng dẫn số 02 ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở. Vừa qua, Đảng viên, cán bộ, công chức Đảng ủy Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình đã tham gia các hoạt động cùng với nhân dân tại xã Minh Quang.

Để góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Minh Quang thực hiện có hiệu quả đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, đảng viên, cán bộ, công chức Đảng ủy Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình, cùng với Đảng viên công chức Đảng ủy xã Minh Quang, đã tham gia giúp đỡ gia đình ông Hoàng Văn Sở và bà Hà Thị Lơ, thuộc diện hộ nghèo thôn Noong Phường, xã Minh Quang tháo rỡ và lợp lại mái nhà mới. Từ những việc làm ý nghĩa này đã nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, thể hiện sự quan tâm, tình đoàn kết, thấu hiểu và chia sẻ của Đảng ủy Cơ quan Đảng đoàn thể huyện và Đảng viên công chức Đảng ủy xã Minh Quang đối với nhân dân.

Đảng ủy Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình, cùng với đảng viên, công chức Đảng ủy xã Minh Quang, giúp đỡ gia đình ông Hoàng Văn Sở và bà Hà Thị Lơ, thôn Noong Phường, tháo rỡ và lợp lại mái nhà mới.

Trong thời gian qua, đảng viên, cán bộ, công chức, Đảng ủy Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xã Minh Quang làm tốt công tác dân vận, triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, thiết thực, lựa chọn những việc làm cụ thể, sát với điều kiện thực tế tại địa phương như: Tập trung vào công tác giúp hộ nghèo xoá nhà tạm, nhà dột nát; làm đường bê tông nông thôn; làm cầu qua suối; sửa chữa, lắp đặt cấu kiện kênh mương đúc sẵn; chăm sóc cây trồng, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa... đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét qua triển khai Đề án 02 của BTV Tỉnh ủy tại cơ sở.

Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực của Đảng ủy Cơ quan Đảng đoàn thể huyện Lâm Bình, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí công tác dân vận trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, phát triển và gắn bó thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân tại cơ sở, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Huyện. 

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục