Huyện uỷ Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 ( Mở rộng)

Chiều 1/8, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 (mở rộng), nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; quán triệt, triển khai Văn bản của cấp trên và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí đại biểu các Ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí UV BTV Huyện uỷ, UVBCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bí thư các chi Đảng bộ; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 ( Mở rộng)

Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp, song với tinh thần tập trung, quyết liệt, chủ động, Huyện uỷ Lâm Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 156,9/336 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch. Vụ Xuân, toàn huyện đã cấy được 1.142 ha lúa, đạt 100,7% kế hoạch; gieo trồng 614 ha ngô, đạt 102% kế hoạch; cây lạc 1.418 ha, đạt 99% kế hoạch. Toàn huyện trồng được 595/650 ha, bằng 91,53% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản đạt 300 tấn, bằng 51% kế hoạch. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, phòng, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Bình quân mỗi xã đạt 14,3 tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức Lễ công bố xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Đã có 27/36 hộ ở vùng nguy hiểm được di chuyển đến nơi ở an toàn. Phối hợp tổ chức thành công khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022 tại huyện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện thu hút 56.000 lượt khách đến thăm quan du lịch, đạt 41% kế hoạch, tổng doanh thu xã hội đạt trên 50 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 900,40 tỷ/1.900 tỷ đạt 47,39% kế hoạch giao, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 21,26%. Giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/6/2022 đạt 52% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn (đến 30/6/2022)  đạt 12 tỷ 793 triệu đồng, bằng 58,7% so với dự toán giao. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chú trọng, nhất là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống gắn với phát triển du lịch. Chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh từng bước được nâng cao. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Lâm Bình lần thứ III năm 2022; Giải đua xe đạp địa hình huyện Lâm Bình mở rộng lần I, năm 2022. Đã tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 22.279 lượt người. Công suất sử dụng giường bệnh trung bình tại TTYT huyện bằng 70%. Đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho các đối tượng. Tạo việc làm và chuyển đổi nghề cho 829/1.555 người, bằng 53,3% kế hoạch, đã có 54 hộ gia đình hoàn thành làm nhà ở, đạt 15,7% kế hoạch năm 2022. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo quy định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đã thực hiện giao 120 việc đột phá, đổi mới cho 58 đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong 6 tháng đầu năm, kết nạp mới 13 đảng viên, công nhận chính thức cho 14 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 61 lượt đảng viên chuyển đi và chuyển đến; xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 đối với 16 đảng viên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động 3 cùng với nhân dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, hăng hái tham gia lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: Việc lãnh đạo, điều hành một số lĩnh vực có việc chưa chặt chẽ, nhất là trong quản lý đô thị, quản lý đất đai; việc tổ chức, triển khai thu nợ thuế và một số sắc thuế hiệu quả chưa cao; tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công một số công trình trọng điểm chưa đạt yêu cầu; tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo còn chậm; chất lượng giáo dục đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; một số kiến nghị của Nhân dân và cử tri chưa được giải quyết kịp thời; đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Một số đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch. Việc tham gia lao động tại cơ sở của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa nề nếp... Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chưa bám sát địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáu tháng cuối năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bám sát Chương trình công tác năm 2022, lập kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp bảo đảm đúng khung thời vụ, đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về kích cầu du lịch, mở cửa lại các hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới. Giữ vững và duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022-2023. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là hoàn thành tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đẩy mạnh chương trình lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022; Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; tăng cường tham gia thực hiện “3 cùng” với Nhân dân tại cơ sở. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tập thể, cá nhân cán bộ công chức, viên chức năm 2022.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Quán triệt Quy định 69 ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quy định số 06, ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp trao tặng Huy hiệu Đảng và một số nội dung văn bản quan trọng khác…

 Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận. Các ý kiến cơ bản đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo văn bản, báo cáo do Ban Thường vụ Huyện ủy trình bày tại Hội nghị. Đặc biệt các ý kiến phát biểu đã làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm 2022. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Thu ngân sách; xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; Công tác quản lý đất đai trên địa bàn; Phát triển du lịch; công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở; phát triển đảng viên mới. Tiến độ Đại hội chi bộ cơ sở. Xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao...

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang về việc chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung đồng chí Hà Trung Trực, UV BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng công an huyện, giữ chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm, khối thi đua trực thuộc UBND huyện và trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 (mở rộng), đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu đánh giá đầy đủ những kết quả đã đạt được; xác định cụ thể, chính xác những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, cần nắm chắc cơ hội, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 đã đề ra. Trọng tâm là chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ, tạo các sản phẩm OCOP nhiều hơn; Tăng cường quảng bá, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch. Đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tập trung tiêm vác xin phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022 - 2023. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022...

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục