Lâm Bình bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 4) năm 2022

Sau 6 ngày học tập, sáng ngày 30/7, Huyện uỷ Lâm Bình đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý (đối tượng 4) năm 2022. Dự lớp bế giảng có các đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên Trường Chính trị tỉnh, cùng 227 học viên lớp Bồi dưỡng.

Quang cảnh Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý  diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý ( đối tượng 4) ở huyện Lâm Bình

Sau một tuần học tập nghiêm túc với 11 chuyên đề mà các giảng viên nhà trường, báo cáo viên các sở, ban ngành của tỉnh đã trao đổi, cập nhật, các học viên là lãnh đạo, quản lý của huyện đã được cập nhật những kiến thức thực tiễn mới, nhất là những nội dung trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể, làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhiều vấn đề quan trọng khác. Bên cạnh những vấn đề lý luận, các học viên đã liên hệ những kiến thức được cập nhật vào thực tiễn của bản thân để viết bài thu hoạch. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2022.

Sau khoá học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2022

Nhân dịp này, đại diện lớp học tặng quà Trường Chính trị tỉnh bức tranh " Non nước Lâm Bình"

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên vận dụng ngay những kiến thực cập nhật được, để nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cũng như đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo đóng góp vào định hướng phát triển của tỉnh nói chung và huyện Lâm Bình nói riêng, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục