Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 12 (mở rộng)

Ngày 6/01/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, khóa III, nhiệm kỳ 2020- 2025 (mở rộng). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo các Ban đảng Huyện ủy, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 yếu đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kết quả đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 đã đề ra.

Trong công tác sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện đúng khung thời vụ và đảm bảo kế hoạch, tổng sản lượng lương thực năm 2022 đạt 25.573 tấn, đạt 102,8% kế hoạch, đạt 95,8% so với cùng kỳ năm 2021. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thủy sản đến năm 2025 trên địa bàn huyện, tổng số lồng nuôi cá hiện có trên 400 lồng, trong đó có 112 lồng cá đặc sản. Quyết liệt chỉ đạo các giải pháp duy trì tổng đàn và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc, gia cầm: 280.567 con, đạt 83,9% KH. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng mới 707,9 ha, đạt 108,9% kế hoạch năm, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 78,9%. Kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là ảnh hưởng, thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất xảy ra; thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo kế hoạch.

Chỉ đạo triển khai tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn thành xây dựng 03 vườn mẫu nông thôn mới; 01 thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thổ Bình. Triển khai thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, cơ bản hoàn thành nhựa hóa, bê tông hóa đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã và các tuyến đường giao thông kết nối với các huyện lân cận. Thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được tăng cường; không để xảy ra tình trạng “sốt hàng”, “sốt giá”. Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 1.900 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao, đạt 109,83% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ đạo mở cửa lại các hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả; tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch. Năm 2022, số lượt khách du lịch ước tính đạt trên 146.000 lượt, tổng doanh thu xã hội về du lịch trên 131 tỷ đồng. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2022 đạt 23,3 tỷ đồng, bằng 106,9% so với dự toán giao, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 13,6 tỷ đồng, bằng 110,2% so với dự toán giao. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục các bậc học; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 46,4% bằng 110% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm 7,39%, từ 55,91% xuống còn 48,52%. Tổ chức khám, chữa bệnh cho trên 10.984 lượt người bệnh. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, xếp loại giỏi; tiếp tục cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn, năm 2022 tiếp nhận 9.396 hồ sơ cấp CCCD, tổ chức cấp 21.490 định danh điện tử công dân; trả 7.555 thẻ CCCD theo quy định. Chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo yêu cầu, đúng quy định. Trong năm, kết nạp 46 đảng viên; công nhận chính thức 73 đảng viên.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả thực hiện của cả nhiệm kỳ; Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt trên 347,6 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá so sánh 2010 đạt trên 423,68 tỷ đồng. Trồng mới trên 512 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 78%. Thu hút trên 151 nghìn lượt khách du lịch. Phấn đấu huyện nằm trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng chuyển đối số cấp huyện, thành phố. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40,6 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 24,0 tỷ đồng. Duy trì 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Thượng Lâm, Khuôn Hà, Thổ Bình), trong đó xã Thượng Lâm đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 22,23%. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ từ mức độ 2 trở lên; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt trên 47,1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (chiều cao theo tuổi) dưới 20,75%; duy trì 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm trên 6,8%. Xóa 178 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, trong đó hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ gia đình có công với cách mạng. Phấn đấu 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế và chất thải rắn thông thường được xử lý đúng quy chuẩn. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tắm, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên 92%. Thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm 2023: Kết nạp 45 đảng viên mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 như:  Tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng thi công các công trình; công tác phát triển du lịch, dịch vụ; công tác chuyển đổi số; công tác thu ngân sách nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt; công tác an sinh xã hội; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; công tác quản lý đất đai…

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện gồm: Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Quy định 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Quy định 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 Ban Chấp hành Trung ương vềchức năng nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Chỉ thị 18- CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cương bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”./.

Hà Khánh - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục