Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện tổng kết công tác hội năm 2023

Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Lâm Bình vừa tổ chức hôi nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện; các ông, bà là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin các xã, thị trấn.

Trong năm 2022, Hội Nạn nhân chất độc Da cam Diôxin huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác hội. Các cấp Hội trong huyện thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên phát huy truyền thống của hội, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, làm tốt công tác chính sách, chăm sóc nạn nhân và huy động các nguồn lực hỗ trợ các nạn chân chất độc da cam vơi bớt những khó khăn. Năm 2022, hội đã phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 500 lượt hội viên và con của hội viên bị nhiễm chất độc da cam nhân ngày TBLS (27/7), ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8). Trong đó, quà của Chủ tịch nước là 112 suất, trị giá trên 40 triệu đồng; quà của Chủ tịch UBND tỉnh 160 suất, trị giá trên 90 triệu đồng; quà của UBND huyện tặng là 89 suất, trị giá trên 62 triệu đồng. Ngoài những suất quà của Trung ương, của tỉnh và của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã huy động các nguồn lực xã hội tổ chức trao tặng 165 suất quà cho hội viên nạn nhân chất độc da cam, trị giá trên 33 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và quản lý Qũy hội cũng được các cơ sở hội quan tâm và thực hiện theo đúng quy chế. Tổng số tiền tự đóng góp quý tự lập là 101 triệu đồng, bình quân đạt 1 triệu đồng/ người.

Các cơ sở hội đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” và phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, được các Hội cơ sở ký kết thi đua. Mặc dù những hội viên nạn nhân chất độc da cam hiện nay đã cao tuổi nhưng vẫn luôn gương mẫu thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và tổ chức hội ở cơ sở phát động. Qua đó, góp phần động viên, khuyến khích con, cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung như: hỗ trợ làm nhà, sửa nhà, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam, công tác tập huấn nghiệp vụ công tác hội, công tác chăm lo, giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn, công tác xây dựng quỹ hội…

Năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin huyện đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc hóa học; tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, các mạnh thường quân kịp thời ủng hộ hỗ trợ cho các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ hội ở cơ sở để giúp đỡ hội viên gặp khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nạn nhân và gia đình nạn nhân cải thiện đời sống, hòa nhập với cộng đồng.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục