Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sáng ngày 26/3 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Quang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự Đại hội có đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Ma Ngọc Trường Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hồng Quang cùng 82 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã về dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Quang.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Quang và các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 3 nhà văn hóa thôn, 1 nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn, bê tông hóa được trên 350m kênh mương nội đồng, làm đường bê tông nông thôn được trên 4.500m, xây dựng mới 3 cầu qua suối. Hiện nay, xã duy trì 8 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Trong nhiệm kỳ tổ chức được 7 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, có trên 700 lượt người tham gia, với 97 ý kiến được tiếp thu và kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết; Tổ chức được 5 hội nghị phản biện vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã và thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ma Phúc Sơn phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ban Công tác Mặt trận, người uy tín trong dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia làm tốt công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tại các thôn được 353 vụ, trong đó hòa giải thành 327 vụ, đạt  92,63%, qua đó đã góp phần giữ vững sự ổn định, gắn bó đoàn kết trong nhân dân trên địa bàn dân cư. Quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 được trên 28 triệu đồng; ủng hộ nhu yếu phẩm các loại được trên 2.000kg. Tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 32 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã xây dựng kế hoạch lựa chọn Khu dân cư thôn Bản Luông thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và Khu dân cư thôn Thẳm Hon thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Để phấn đấu thực hiện và vượt 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, cũng như phong trào "Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện hiệu quả Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Đại hội đã đè ra các nhiệm vụ, giải pháp phù với điều kiện thực tế của địa phương.

Các vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Quang ra mắt tại Đại hội

Lãnh đạo xã Hồng Quang tặng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cử 35 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Quang. Bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XX. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”, Thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hồng Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029 là động lực quan trọng động viên toàn thể nhân dân các dân tộc trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng MTTQ xã Hồng Quang vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục