Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 13/5/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm đã tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khóa XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có các đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Chẩu Văn Huấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã; lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Thượng Lâm và 85 đại biểu đại diện khối đại đoàn kết toàn dân trong xã.


Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029


Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029


Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029 

           Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam xã Thượng Lâm đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh ổn định, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của đại phương đã đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong đó, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Lâm đã triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; vận động nhân dân xây dựng 2 nhà văn hoá, tham gia xây dựng lắp đặt 2.320 mét kênh mương, 3.000 mét đường bê tông nông thôn, xây dựng được 2 cầu qua suối; 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm đảm bảo hợp vệ sinh đạt trên 80%. Xây dựng và duy trì 13 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư trên địa bàn xã. Tổ chức được 12 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân với 3.000 lượt người dân tham gia. Làm tốt công tác hoà giải và giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tại các thôn với 171 vụ việc hoà giải thành 162 vụ đạt 904,73%, qua đó đã góp phần giữ vững ổn định, gắn bó đoàn kết trong nhân dân trên địa bàn các khu dân cư. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 vận động ủng hộ được 27.832 triệu đồng; 4.564kg nhu yếu phẩm trị giá trên 45 triệu đồng nộp lên MTTQ huyện; ủng hộ nhu yếu phẩm được trên 1,200kg, phối hợp thăm hỏi tặng quà lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn xã trên 8 triệu đồng. Công tác vận động giúp đỡ người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức thực hiện hiệu quả đã vận động được trên 83 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, trên 33 triệu đồng quỹ vì người nghèo. Việc triển khai thực hiện Phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Uỷ ban MTTQ xã đã thành lập và duy trì được 13 tổ với 38 nhóm tự quản vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, xây dựng 06 tuyến đường hoa, 9 tuyến đường điện thắp sáng đường quê. 100% thôn bản xây dựng được mô hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã, qua đó đã góp phần tuyên truyền vận động các gia đình thực hiện gọn nhẹ hơn, giảm bớt những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; Phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc được phát huy, thiết thực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã và trên 90% Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đạt loại tốt trở lên. Phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Uỷ ban MTTQ xã Thượng Lâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố về tổ chức, phát huy vai trò chủ trì của MTTQ, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, phấn đấu thực hiện tốt 5 chương trình hành động với mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể đã đề ra. Đại hội đã dành thời gian để các đại biểu tham luận nhằm bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo và làm rõ hơn kết quả công tác của MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.


Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029


Lãnh đạo xã Thượng Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029

         Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Ma Phúc Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đã biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ xã Thượng Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận xã Thượng Lâm trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Ma Phúc Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, đề nghị trong nhiệm kỳ mới Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Lâm cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm như: Tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Uỷ Ban MTTQ, thường xuyên rèn luyện nâng cao nhận thức cho cán bộ mặt trận, tuyên truyền vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong thời gian tới.


Các đại biểu chụp ảnh với Ban chấp hành Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029


Đoàn đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029 đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ III  ra mắt đại hội

         Với tinh thần “ Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương bầu 35 uỷ viên vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XXIII nhiệm kỳ 2024 - 2029, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Lâm khoá XIX nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí Quan Thị Cát được đại hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Thượng Lâm khoá mới và Đại hội cũng đã hiệp thương cử 18 đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ III. Đại hội cũng đã tặng quà cho các vị thôi không tham gia Uỷ ban MTTQ khoá mới.


Lãnh đạo xã Thượng Lâm tặng giấy khen cho các thập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024


Lãnh đạo xã Thượng Lâm tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024


Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Lâm tặng quà cho các vị thôi không tham gia Uỷ ban MTTQ khoá mới

Nhân dịp này, UBND xã Thượng Lâm đã tặng giấy khen cho 5 thập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024./..

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục