Lâm Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2024

Ngày 18/5, huyện Lâm Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2024, với chủ đề “ Nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững”.

Đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội, đại biểu tỉnh có các đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV tỉnh; Mai Đức Thông, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện Nà Hang, Chiêm Hoá… Đại biểu huyện Lâm Bình có các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; cùng 145 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 48 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong giai đoạn 2019 - 2024, công tác dân tộc, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở. Huyện Lâm Bình đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án: Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người, giai đoạn 2019 - 2020;  Chương trình 30a; Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng số vốn trên 420 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là trên 200 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư, sửa chữa trên 150 công trình; vốn sự nghiệp trên 220 tỷ đồng, hỗ trợ đất ở cho 17 hộ gia đình, đất sản xuất cho 36 hộ gia đình; hỗ trợ 897 hộ chuyển đổi nghề, đầu tư 2.433 công trình nước sạch phân tán, hỗ trợ con giống cho 1.762 hộ gia đình… Đến nay, 100% các trạm y tế đạt chuẩn; 100% trụ sở xã được xây dựng khang trang, 100% xã, thị trấn được phủ sóng điện thoại di động, hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, 100%  thôn, tổ dân phố có đường ô tô tới trung tâm, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện đã từng bước thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển du lịch. An sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trung bình trên 6%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông có nhiều bước phát triển; hoạt động lễ hội truyền thống, các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn và phát huy, khôi phục gắn với phát du lịch. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Giai đoạn 2024 - 2029, huyện Lâm Bình tiếp tục ưu tiên tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa huyện với các huyện trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc. Phấn đấu mỗi năm bình quân giảm 5% hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo 100% đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa; trên 90% đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật được quy định trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên; 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia và có bác sỹ làm việc; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số. 100% các hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; khu chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nhà, đảm bảo hợp vệ sinh môi trường nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Lâm Bình cần thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2029, đó là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đưa khoa học công nghệ vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp. Chủ động trong công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; bồi dưỡng thế hệ trẻ tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc như hát Then, hát quan làng, hát Páo dung, hát cọi, múa khèn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc. Tăng cường vai trò của các trưởng thôn, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

  

Đại hội đã thông qua danh sách chọn cử 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2024.

Nhân dịp này, có 10 tập thể và 15 cá nhân đã vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2019- 2024

Nhóm PV Trung tâm VH, TT & TT Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục