Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình họp cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Chiều ngày 7/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Trung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp để nghe, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền. Tham dự có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc

Tại cuộc họp, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ đã được nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo các nội dung: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng năm 2023; Kế hoạch tổ chức các Lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024; Dự thảo Phương án thu phí thăm quan Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình trên địa bàn huyện Lâm Bình; Báo cáo 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 14, ngày 17/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin huyện, giai đoạn 2021 - 2025; Báo cao 2 năm thực hiện Kế hoạch số 50, ngày 17/9/ 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 51 ngày 17/9/ 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Tờ trình xinh ý kiến về nội dung Chương trình kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6, HĐND huyện khoá III và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung, kết luận các nội dung tại cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu những khó khắn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó, chủ yếu tập trung vào việc giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình. Đồng thời, đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết luận các nội dung xin ý kiến, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh: Ban Thường vụ cơ bản đồng tình, nhất trí với các báo cáo, tờ trình xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, các cơ quan, đơn vị tiếp thu, điều chỉnh phù hợp để thực hiện hiệu quả. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí đề nghị, các cơ quan thường trực, chủ động phối hợp, đề xuất giải pháp giải quyết kịp thời, nhất là trong việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn an sinh xã hội, thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng theo quy định. Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình. Phấn đấu sớm giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm 2022 và 95% vốn của năm 2023.

Thúy Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục