Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình họp thành viên thường kỳ tháng 11 năm 2023

Chiều ngày 8/11, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức họp thành viên thường kỳ tháng 11 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện trình bày các dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023; kế hoạch đầu tư công vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2024 huyện Lâm Bình. Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh chủ trương công trình xây dựng nghĩa trang nhân dân Lâm Bình. Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 29, ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm thúc đẩy Đề án “ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2023…

Lãnh đạo các cơ quan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đóng góp vào các Dự thảo báo cáo và các Kế hoạch. Đồng thời, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, định hướng thực hiện, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với các Dự thảo báo cáo, kế hoạch đã được trình tại kỳ họp. Những ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch trình Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến trước khi trình các kỳ họp của HĐND huyện khoá III diễn ra vào thời gian tới.  

Thuý Phượng - Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục