Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hướng dẫn liên ngành số 2171/HDLN-NN-TC-KHĐT-KHCN-NHNN ngày 28/12/2018 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ngân hành Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang về hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Xem chi tiết tại đây: Dowload

Tin cùng chuyên mục