Hướng dẫn liên ngành số 2172/HDLN-NN-TC-KHĐT-KHCN-NHNN ngày 28/12/2018

Hướng dẫn liên ngành số 2172/HDLN-NN-TC-KHĐT-KHCN-NHNN ngày 28/12/2018 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ngân hành Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang về hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục