Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình triển khai mô hình điểm Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày 24/10, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Lâm Bình phối hợp với xã Thượng Lâm và xã Phúc Sơn tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm” và “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang” tại thôn Khun Xúm, xã Phúc Sơn.

Ký kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm

Tại hai hội nghị, các đại biểu là cán bộ xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín  và nhân dân thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm và thôn Khun Xúm, xã Phúc Sơn đã được thông tin về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về xây dựng mô hình điểm trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tại hội nghị, Uỷ Ban MTTQ xã Thượng Lâm và Uỷ Ban MTTQ xã Phúc Sơn đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình, các ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm cũng như thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang thôn Khun Xúm, xã Phúc Sơn.

Ký kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang tại thôn Khun Xúm, xã Phúc Sơn

Để mô hình điểm phát huy hiệu quả cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ và các đoàn thể hai địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong mỗi gia đình và toàn xã hội.

Đây là mô hình điểm được ủy ban MTTQ Việt Nam huyên Lâm Bình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang từ đó đánh giá, nhân rộng ra các xã, thị trấn, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc triển khai đúng Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn huyện./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục