Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ năm 2023

Ngày 26/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Phụ nữ năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng gồm có 230 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chi hội trưởng, Chi hội phó phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ năm 2023

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được bồi dưỡng nội dung kiến thức gồm 6 chuyên đề: Hội LHPN cấp cơ sở; nhiệm vụ chi hội trưởng phụ nữ; Phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Phương pháp tiếp xúc và làm việc với chị em phụ nữ; hướng dẫn sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ; Thực hiện mô hình tự quản “Tuyến đường hoa” giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn điều hành sinh hoạt chi hội phụ nữ, công tác thu hút, tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội; Hội LHPN Việt Nam với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Chi Hội trưởng Chi Hội Phụ nữ năm 2023

Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở, từ đó đảm nhận tốt hơn vai trò công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở. Bên canh đó, làm cơ sở cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở phát huy tốt vai trò, vị trí của Hội trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục