Tổng kết và trao giải Liên hoan truyền thanh cơ sở huyện Lâm Bình năm 2023

Chiều 5/12, Ban tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở huyện Lâm Bình tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Truyền thanh cơ sở huyện Lâm Bình lần thứ II, năm 2023

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị có chương trình xuất sắc.

Liên hoan truyền thanh cơ sở huyện nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò, vị trí của hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở trong quá trình xây dựng, sản xuất chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh địa phương. Góp phần tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến với quần chúng nhân dân. Liên hoan truyền thanh cơ sở huyện Lâm Bình lần thứ II năm 2023 lần này có chủ đề “Chuyển đổi số để cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đài truyền thanh xã Minh Quang, giải nhì cho Đài truyền thanh xã Phúc Yên, giải ba cho Đài truyền thanh xã Phúc Sơn và Bình An. Đồng thời, lựa chọn 4 chương trình xuất sắc nhất tham gia Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2023./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục