Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Truyền thông về xây dựng NTM và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2019 tại huyện Lâm Bình.

Vừa qua, tại xã Bình An, huyện Lâm Bình. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Truyền thông về xây dựng nông thôn mới và Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật năm 2019.

Quang cảnh buổi tập huấn

Theo đó trên 200 ĐVTN và nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Bình, được Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, đại diện cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lâm Bình, chuyển tải những thông tin mới về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung “Sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng liên kết chỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện”. Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt những giống cây, con phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện, như kỹ thuật chăn nuôi dê; chăn nuôi trâu, bò thịt vỗ béo bằng hình thức nuôi nhốt…

Lãnh đạo tỉnh đoàn cùng ĐVTN Tham quan Mô hình nuôi trâu, bò nhốt võ béo tại gia đình

Đoàn viên Quan Văn Bằng, thôn Phiêng Luông xã Bình An.

Thông qua các kiến thức cơ bản này đã giúp các bạn ĐVTN và nhân dân tiếp cận những thông tin cơ bản để tập chung phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương; nâng cao được nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò của bản thân trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Từ đó, tiếp tục có những cách làm hay, hiệu quả tham gia vào tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục