Lâm Bình hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019.

Sáng ngày 25/11/2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Lâm Bình tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019. Dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, cùng đông đảo các học viên là: Thành viên Ban giám sát cộng đồng xã; lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, bản và người có uy tín trong cộng đồng.

 Trong thời gian 04 ngày từ 25-28/11/2019, các học viên được cung cấp và trang bị những kiến thức về xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường liên kết sản xuất; Xây dựng các phương án liên kết sản xuất; Hướng dẫn phát triển kinh tế hộ gia đình; Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý phát triển sản xuất; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chính sách xóa đói giảm nghèo; Quy trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia của cộng đồng cấp thôn; Nâng cao kỹ năng giám sát thi công xay dựng công trình thuộc Chương trình 135 và Công tác dân tộc, chính sách dân tộc dai đoạn 2016-2020.

Quang cảnh lớp tập huấn

          Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở và cộng đồng những điều kiện để đảm bảo tham gia các hoạt động, trình tự thủ tục trong quản lý nhà nước về xây dựng hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiện của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục