Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

Chiều 28/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận ...

Tin xem nhiều

Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

Chiều 28/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội ...