Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện ra quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 2024

Sáng 23/11/2023, tại phòng họp Ban chỉ huy quân sự huyện, Đảng uỷ quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Đại tá Tô Tuấn Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2024

Năm 2023, Đảng ủy quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu đã đề ra, nổi bật là: Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tổ chức tốt diễn tập chiến đấu xã Phúc Sơn, Phúc Yên trong khu vực phòng thủ, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Bình An đạt loại giỏi, an toàn tuyệt đối, hoàn thành 100% công tác tuyển quân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Kiểm lâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, luôn quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, ann ninh, huấn luyện đúng kế hoạch đề ra, chất lượng được nâng lên. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.Các đại biểu thảo luận làm rõ các nội dung liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ các nội dung liên quan đến những tồn tai, hạn chế trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 để đề ra những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2024 đạt kết quả cao hơn, trên tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện nhấn mạnh: Năm 2023, công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện đã được tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang huyện. Trong thời gian tới Đảng ủy, Ban CHQS huyện cần bổ sung thêm một số nội dung về nâng cao chất lượng duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình nhất là tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoàn thành 100% công tác tuyển quân năm 2024, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật đồng thời phối hợp công tác tuyển quân với công tác tạo nguồn phát triển đảng, kết hợp chặt chẽ với các ban ngành của huyện làm tốt công tác tuyên truyền về đường lối quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm quy chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết và nội dung kết luận, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy quân sự huyện Lâm Bình đã được 100% đại biểu tại hội nghị nhất trí thông qua./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục