Lâm Bình tổ chức khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024

Từ ngày 21/11 đến ngày 30/11/ 2023 Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Lâm Bình tổ chức khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024, nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ phẩm chất, sức khỏe, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mặc dù đi làm ăn xa quê nhưng ngay sau khi nhận được lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, em Triệu Minh Trung, thôn Kim Minh, xã Phúc Sơn đã sắp xếp công việc để trở về địa phương tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đúng thời gian quy định. Qua các bước khám tuyển tại điểm khám Phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức Trung đạt sức khoẻ loại 2 và em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.  

Theo chỉ tiêu dự kiến giao, xã Phúc Sơn sẽ tuyển chọn 14 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó 13 chỉ tiêu chính thức, 01 chỉ tiêu dự phòng. Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phát lệnh gọi 65 công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự và 08 công dân khám tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân, đây là những thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi, đã được lựa chọn từ vòng sơ tuyển. Qua khám tuyển, xã Phúc Sơn có 22 thanh niên đủ sức khoẻ từ loại 1 đến loại 3 và 100% công dân đủ tiêu chuẩn, sức khoẻ đều tình nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ năm 2024.

Công tác khám tuyển đảm bảo diễn ra chặt chẽ, đúng quy định

Theo kế hoạch, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lâm Bình đã phát lệnh gọi 470 công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024. Để thực hiện tốt công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã chuẩn bị đẩy đủ cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị máy móc, đồng thời cử bác sĩ có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm tham gia khám tuyển. Trong quá trình khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cử cán bộ theo dõi chặt chẽ tại các khâu, các phòng khám đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chất lượng, khám tuyển đúng quy định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phúc Sơn tổ chức thâm nhập " 3 gặp 4 biết" 

Một trong những điểm mới của công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 là ngay sau khi khám tuyển Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn sẽ tổ chức thâm nhập “3 gặp, 4 biết” ngay đến trong ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân đi làm ăn xa giảm thời gian, chi phí đi lại nhiều lần.

Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân, đặc biệt là các gia đình có con, em trúng tuyển tham gia nhập ngũ năm 2024 thực hiện theo đúng Luật nghĩa vụ quân sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc./.

Kim Thoa - Công Đại

Tin cùng chuyên mục