Tin xem nhiều

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thượng Lâm

Sáng ngày 2/8/2023, tại xã Thượng Lâm, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện đã tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thượng Lâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban ...

Lâm Bình thực hiện Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh

Thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh, thời gian qua, huyện Lâm Bình đã huy động được sự tham gia đóng góp kinh phí, ...