Thượng Lâm quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Mục tiêu của chương trình là nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nông dân, tạo diện mạo mới cho các thôn bản. Xã Thượng Lâm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tư duy sản xuất, ý thức vảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan của nhân dân được nâng lên. Theo mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025, xã Thượng Lâm phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Chị em Phụ nữ trong xã tham gia giúp thôn Nà Tồng trồng tuyến đường hoa

Để thực hiện được mục tiêu này, cùng với việc huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thì xã đang tập trung tuyến truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí do nhân dân tự làm như: chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa trên các tuyến đường, thu gom rác thải, chuyển đổi phương thức sản xuất, chăn nuôi nâng cao thu nhập, tạo ra sản phẩm hàng hóa… Để thực hiện được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thượng Lâm đã chọn thôn Nà Tông làm điểm xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu để từ đó nhân rộng ra các thôn bản trong toàn xã. Để phấn đấu đưa thôn Nà Tông trở thành thôn nông thôn kiểu mẫu, Đảng ủy xã Thượng Lâm đã chỉ đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tổ chức phát động đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hỗ trợ thôn Nà Tông thực hiện những phần việc do nhân dân chủ động làm như: tổ chức vệ sinh và trồng hoa ven các tuyến đường giao thông liên thôn, đường nội đồng để tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp cho khu dân cư. Tuyến truyền giúp đỡ các hộ gia đình chỉnh trang khuôn viên nhà ở, sắp xếp dụng cụ sinh hoạt gia đình gọn gàng ngăn nắp, bố trí các công trình vệ sinh, chuồng trại hợp lý… Sau những cuộc ra quân thực hiện quyết liệt đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong thực hiện các phần việc do nhân dân tự làm.

Xã Thượng Lâm huy động sự vào của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trên tinh thân huy động tổng lực, trong đó UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn bản làm nòng cốt, không chỉ truyên truyền, vận động mà phải thường xuyên có mặt tại thôn bản, hộ gia đình để cầm tay chỉ việc cụ thế đến khi nào thực hiện xong thì thôi. Thời gian tới xã Thượng Lâm sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc quyết liệt để sớm đưa thôn Nà Tông trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó, nhân rộng ra các thôn bản khác. Tuy nhiên, trong qúa trình thực hiện xã sẽ huy động sự vào cuộc của tất cả nhân dân ở các thôn bản trong xã tham gia giúp đỡ thôn Nà Tông nói riêng và các thôn bản trong toàn xã nói chung theo hình thức giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau thôn nào làm trước thì giúp trước và ngược lại. Đây là cánh làm sáng tạo và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã Thượng Lâm để phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Các tổ chức đoàn thể của xã Thượng Lâm tham gia giúp đỡ các hộ gia đình ở thôn Nà Tông chỉnh trang khuôn viên nhà ở

Với tinh thần chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân tin tưởng rằng xã Thượng Lâm sẽ về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục