Tin xem nhiều

Hồng Quang tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

So với các xã trong huyện, Hồng Quang là xã nằm cách xa trung tâm huyện Lâm Bình nhất. Nhờ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là có sự chung sức, ...

Đoàn thanh niên xã Thổ Bình, lan tỏa công trình

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê” do Ban ...