Tuổi trẻ xã Thượng Lâm Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng NTM

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn thanh niên xã Thượng Lâm, huyện vùng cao Lâm Bình; luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Vận chuyển cấu kiện kênh mương đúc sẵn đến điểm tập kết để lắp ghép

Bám sát nội dung xung kích tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn xã Thượng Lâm đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lược lượng Đoàn viên, thanh niên, triển khai các hoạt động tình nguyện đến các chi đoàn cơ sở như; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; xây dựng công trình phần việc của thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa; hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện phong trào Tuổi trẻ Thượng Lâm chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, cùng với chuỗi hoạt động tình nguyện năm 2021 đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn, huy động sự vào cuộc của đông đảo các lực lượng thanh niên. Nhiều hoạt động được triển khai rộng khắp, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn như: Thắp sáng đường quê, xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, tổ chức triển khai trồng tuyến đường hoa, vệ sinh môi trường tại các khu du lịch, thành lập đội hình thanh niên hướng dẫn khách du lịch...

Một góc trung tâm xã Thượng Lâm

Thông qua các hoạt động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”;  Trong thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thượng Lâm cần tiếp tục triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. Tiếp tục củng cố các Chi đoàn thiếu khuyết cán bộ, triển khai kế hoạch và thực hiện tốt ch­ương trình công tác năm như: Vận động đoàn viên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như; tu sửa đường bê tông, vận chuyển cấu kiện kênh mương đúc sẵn đến điểm tập kết để lắp ghép, tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông đạt năng suất cao. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng vệ sinh môi trường “ngày thứ 7 tình nguyện”,“ngày chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Với những giải pháp trên, sẽ thúc đẩy việc phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, đặc biệt là thanh niên nông thôn trong chương trình xoá đói giảm nghèo, giúp đoàn viên thanh niên vươn lên thoát nghèo và tạo dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc.   

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội của tuổi trẻ xã Thượng Lâm trong thời gian qua là động lực để tuổi trẻ toàn xã luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, hăng hái đi đầu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sẵn sàng đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trung Kiên - Công Đại

Tin cùng chuyên mục