Xã Khuôn Hà tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý đất đai

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét về quản lý, sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp,kỷ cương theo hướng hiện đại, một trong những biện pháp được xã Khuôn Hà, thực hiện trong thời gian qua là thường xuyên là chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ địa chính, trưởng thôn, tổ trưởng tổ hòa giải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai tới mọi người dân. Đồng thời, chú trọng cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình làm thủ tục hồ sơ về đất và giải quyết dứt điểm những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất. Từ đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Khuôn Hà đã dần đi vào nề nếp, đạt những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, làm cơ sở để xã hoàn thành các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư, trường học, nhà văn hóa thôn bản… trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Khuôn Hà đã thực hiện tốt chức năng giám sát, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, tổ chức cho hội viên, đoàn viên ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai. Cùng với đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu của tổ chức nếu để cá nhân hộ gia đình vi phạm pháp luật về đất đai. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác quản lý đất đai đã được nâng lên, tình trạng các hộ gia đình tranh chấp về đất đai hoặc sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn xã Khuôn Hà đã giảm rõ rệt trong hai năm trở lại đây. 

Diện mạo nông thôn xã Khuôn Hà, đang đổi thay từng ngày nhờ sử dụng đất theo đúng quy hoạch

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã theo tinh thần Nghị quyết số 63, ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về tăng cường lãnh công tác quản lý đất đai, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khuôn Hà đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà cũng đã thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử của ủy ban nhân dân để tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng và động vật rừng trên địa bàn tại các thôn bản, để nhân dân nắm được, phản ánh kịp thời các vụ việc vi phạm về đất đai. Sau một thời gian công khai số điện thoại đường dây nóng, xã Khuôn Hà đã tiếp nhận được thông tin phản ánh từ người dân, khi có một hộ gia đình chuẩn bị dựng nhà trái phép trên đất ruộng. Từ thông tin trên, xã đã tiến hành xác minh và tuyên truyền, vận động thành công hộ gia đình đó không sử dụng đất sai mục đích. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất sai mục đích từ trước đến nay, xã Khuôn Hà đã giao cho cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai, rà soát, tổng hợp lại các hộ gia đình vi phạm để có giải pháp xử lý kịp thời và hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Nhà nước. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, xã Khuôn Hà tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử đất. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu kiểm tra, đối chiếu thông tin và hiện trạng sử dụng đất. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhận về tổ chức trao ngay cho người sử dụng đất tránh tình trạng tồn đọng tại Ủy ban nhân dân xã. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiểu nại về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết, không để kéo dài, nảy sinh phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về đất đai, nhằm thực hiện quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục