Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình tích cực hỗ trợ vốn vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã nỗ lực triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, đóng góp vào sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình tập trung chiển khai các chính sách tín dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tại điểm Giao dịch Thị trấn Lăng Can, Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình giải ngân vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 11. Đa phần người dân là bà con dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền, giải thích về quyền lợi, mục đích, trách nhiệm của đối tượng thuộc từng chương trình được Ngân hàng CSXH phối hợp rà soát đến từng tổ dân phố, từng tổ tiết kiệm vay vốn được thực hiện từ sớm. Quá  trình giao dịch diễn ra nhanh gọn, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi. 

Thực hiện cho vay Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11, Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình triển khai hỗ trợ theo 5 gói chính sách cho vay: Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Nhà ở xã hội; Học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; với tổng dư nợ tới nay đạt gần 18 tỷ đồng với 296 đối tượng thụ hưởng. Việc rà soát, xác định đối tượng và có kế hoạch cụ thể cho các đợt giải ngân được thực hiện chu đáo, sâu sát, công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù địa phương. Công tác kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân các Chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 được chú trọng nhằm  đảm bảo các quy định về đối tượng thụ hưởng, mục đích sử dụng, đồng thời phát huy vai trò giám sát, để nguồn vốn phát huy hiệu quả. 

Nhiều hộ dân tại huyện Lâm Bình được vay vốn  theo Nghị quyết 11/NQ-CP phát triển các mô hình kinh tế

Với sự chủ động, tích cực trong thực hiện Nghị quyết 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình sẽ thực hiện tốt việc giải ngân vốn hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, thể hiện tính nhân văn của Nghị quyết trong chăm lo đời sống người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại huyện vùng cao Lâm Bình.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục