Hội CCB huyện tập trung vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế

Trong những năm qua các cấp Hội CCB huyện Lâm Bình luôn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Đặc biệt trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình, nhiều hội viên đã biết tận dụng điều kiện tiềm năng thế mạnh của địa phương đưa những loại cây trồng, vật nuôi vào phát triển. Nhờ đó số hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấc cấp trong toàn hội ngày càng tăng, số gia đình hội viên nghèo giảm đáng kể so với những năm trước.

Với điều kiện đất đai rộng, ông Ma Bá Khuê Hội viện Hội CCB xã Hồng Quang đã tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình VAC R. Vật nuôi mà ông Khuê lựa chọn chủ yếu là chăn nuôi lợn đen và chăn nuôi lợn thịt. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có của gia đình, ông Khuê tập trung chăn nuôi lợn, lúc nhiều đàn lợn của gia đình ông phát triển tới 3 đến 400 con, thời gian gần đây giá lợn bấp bênh nhưng ông vẫn duy trì đàn lợn với số lượng hơn 100 con. Bên cạnh chăn nuôi lợn, gia đình ông còn phát triển nôi dê, chăn nuôi gia cầm và thả cá, trồng rừng, trồng cây ăn quả. Từ mô hình tổng hợp, hàng năm cũng cho gia đình ông Khuê thu nhập đáng kể.

Trong những năm qua, hội CCB huyện Lâm Bình  đã có nhiều giải pháp cụ thể thiết thực như tuyên truyền vận động hội viên phát huy tinh thần làm chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng đàn gia súc, gia cầm trong hộ hội viên cựu chiến binh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, phấn đấu đạt năng suất cao. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó đến nay, Hội CCB huyện Lâm Bình đã xây dựng được 2 mô hình HTX, gần 30 gia trại, 4 trang trại và 2 HTX, 2 doanh nghiệp do CCB làm chủ. Các mô hình CCB phát triển kinh tế  đã khẳng định được tiềm năng đa dạng của CCB trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại địa phương. Hiện nay huyện Lâm Bình còn 26% hộ hội viên nghèo, số hộ gia đình hội viên khá và giàu ngày càng tăng. 

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trong tổ chức Hội CCB

 Với những việc làm cụ thể các hội viên cựu chiến binh huyện Lâm Bình đã góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phư¬ơng cũng như phát huy được vai trò của tổ chức hội CCB trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục