Lâm Bình sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác giảm nghèo

Từ việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ngày càng được nâng lên rõ rệt; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân nâng cao, đặc biệt là công tác phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Một trong những nét nổi bật nhất sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở Lâm Bình là việc thực hiện chương trình giảm nghèo.

Trong những năm qua, huyện đã tập trung hỗ trợ hộ nghèo về đất ở, đất sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tín chấp vay vốn ưu đãi từ các kênh tín dụng. Đồng thời huy động các nguồn lực triển khai các chương trình, dự án; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, huyện Lâm Bình đã tạo ra việc làm cho gần 3 nghìn 700 lao động, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 6%/ năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của huyện đã đề ra.

Một số mô hình chăn nuôi, trồng chọt giúp các hộ nghèo vươn lên trongphats triển kinh tế cải thiện cuộc sống


 

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Lâm Bình trong 2 năm 2016, 2017 đã đạt 12%/năm. Riêng năm 2018 này, ước đạt trên 14%, với cơ cấu kinh tế nông, lâm, thủy sản chiếm tới trên 60%. Mục tiêu mà Đảng bộ huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang hướng tới là, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện sẽ đạt trên 27 triệu đồng/năm. Chỉ còn hơn 2 năm để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ huyện cũng đã đề ra các giải pháp để các cơ sở Đảng trực thuộc, chi bộ dưới cơ sở, các đảng viên ở thôn, bản triển khai đến với người dân, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều mới. Trong đó huyện cũng ưu tiên tập trung quyết liệt thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2020. Đó là tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát triển nông, lâm, nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, ưu tiên phát triển cây trồng, vật nuôi là đặc sản của huyện để rẻo đất vùng cao này phát triển bền vững./.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục