Lâm Bình hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở mới

Xác định việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở là một trong những giải pháp quan trọng để làm tốt công tác giảm nghèo, huyện Lâm Bình đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. Đến thời điểm này, huyện Lâm Bình đã có 36/ 37 hộ nghèo làm được nhà ở mới

Năm 2018, huyện Lâm Bình có kế hoạch hỗ trợ 37 hộ nghèo làm nhà ở mới, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở mới đảm bảo đúng đối tượng, Cấp uỷ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng tiến hành ra soát, thẩm định đúng đối tượng. Với phương châm “Dân tự làm, cộng đồng giúp đỡ, Nhà nước hỗ trợ”, công tác làm nhà cho hộ nghèo ở huyện Lâm Bình đã huy động được cả 3 nguồn lực là gia đình, cộng đồng và xã hội, đặc biệt là sự hỗ trợ của Nhà nước về nguồn kinh phí nên tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đã nhanh chóng được triển khai. Nhiều xã mặc dù chưa nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cũng đã trực tiếp đứng ra bảo lãnh để hộ nghèo ứng trước nguyên vật liệu tiến hành làm nhà mới cho kịp tiến độ. Đến thời điểm này, huyện Lâm Bình đã có 36/37 hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ làm nhà xây dựng được nhà ở mới, 01 hộ đang tập kết vật liệu và tiến hành làm nhà trong thời gian sớm nhất.

Các tổ chức đoàn thể hỗ trợ các gia đình làm nhà ở mới

Cùng với việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, Cấp uỷ, Chính quyền huyện Lâm Bình còn đề ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực như; đẩy mạnh phát triển sản xuất; dạy nghề cho lao động nông thôn; tạo việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 5%/ năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, qua đó, giúp Lâm Bình thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo./.

Kim Thoa - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục