Thành viên UBND huyện họp kỳ tháng 7/2023

Ngày 11/7 UBND huyện đã tổ chức họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 7 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Kỳ họp đã thông qua một số nội dung quan trọng, như: Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lâm Bình 06 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 113/KHUBND ngày 20/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023; Báo cáo kết quả công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lòng hồ thuộc địa bàn huyện Lâm Bình; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Dự phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 7 năm 2023, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Các đại biểu dự phiên hop thành viên UBND huyện kỳ tháng 7 

Theo đó, từ đâu năm 2023 đến nay mặc dù các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Xong đến nay tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn vẫn còn chậm. Cụ thể, đến ngày 5/7/2023 tỷ lệ giải ngân sử dụng vốn đầu tư công của huyện mới chỉ đạt 35%; tỷ lệ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 14%.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận các nội dung thảo luận, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo và các Kế hoạch được trình bày tại phiên họp. Những ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, tập trung đẩy nhanh tiến độ để giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ. Giao cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục