Xã Bình An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 - 2025

Nhằm hưởng ứng phong trào “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Sáng ngày 14/9, Ban Thường trực UBMTTQ xã Bình An đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, xã Bình An sẽ vận động mỗi hộ gia đình trang bị 2 thùng hoặc túi đựng rác thải, trong đó 1 thùng đựng rác hữu cơ, 1 thùng đựng rác vô cơ. Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với các tổ chức đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác thải phù hợp, hiệu quả như tự đào hố chôn chứa rác thải hữu cơ để ủ thành phấn bón, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau hội nghị, các hộ gia đình sẽ tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện, để giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn xã có 95% hộ gia đình thực hiện việc phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. 

Người dân Bình An ra quân thu gom, phân loại rác thải

Sau khi ký giao ước thi đua giữa các khu dân cư, Ban Thường trực UBMTTQ xã Bình An đã tổ chức ra quân, thu gom rác thải tại xung quanh nhà văn hóa thôn Tống Pu và đoạn đường từ nhà văn hóa thôn đến Trụ sở nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình An. Đây là đoạn đường có trường THCS Bình An và nơi tập trung đông dân cư, các dịch vụ hàng quán nên số lượng rác thải nhiều, đặc biệt là rác thải nhựa, túi nilon sử dụng một lần, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân. Việc tổ chức hội nghị là một trong những hoạt động thiêt thực của MTTQ xã Bình An, nhằm phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; từng bước giảm thiểu và tiến tới không còn sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ và trong sinh hoạt của nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa”. 

Ủy ban MTTQ xã Bình An xác định việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa là nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Với sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa dùng 1 lần và bao bì, túi nilon khó phân hủy đến nơi quản lý, tái chế theo quy định có hiệu quả, thiết thực, sẽ góp phần làm sạch môi trường, cũng như bảo vệ sức khỏe con người.

Thúy Phượng -Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục