Lâm Bình nhìn lại bức tranh Kinh tế - xã hội năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, huyện Lâm Bình đã hoàn thành đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu chủ yếu của năm. Đây quả là kết quả đáng mừng, mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà, đã đạt được trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, cũng như của tỉnh. Trên đà phát triển này, huyện sẽ tiếp tục phấn đấu để sớm đưa Lâm Bình, thoát khỏi huyện kém phát triển.

Khép lại năm 2017, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện nhà trong mắt các nhà lãnh đạo, quản lý và người dân đã có nhiều khởi sắc rõ nét hơn. Đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện và nâng lên, nhưng rõ ràng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế trong nước, trong tỉnh, dù có những dự báo lạc quan hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, tại Kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2017, xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, sẽ ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, xác định mục tiêu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải không hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng NTM. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển sản xuất, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, chú trọng phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ… công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội quan tâm hơn.

Mô hình chăn nuôi cá lồng, của người dân xã Khuôn Hà, trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Từ sự nỗ lực chung, Lâm Bình đã vượt qua mọi khó khăn để triển khai thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ mà năm 2017 đã đề ra. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nhưng với tinh thần triển khai thực hiện nghiệm túc sự chỉ đạo của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước thực hiện đạt trên 18.300 tấn, đạt 103% KH;  duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm trên 164.300 con, đạt 102%  kế hoạch. Trồng mới trên 696 ha rừng, đạt 107% KH. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 8,2 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt trên 10,7 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Gía trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện cả năm đạt trên 100 tỷ đồng, đạt 103% KH; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 840 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016; thu hút trên 35.000 lượt khách du lịch đến thăm quan đạt 291% KH.

Hoạt động du lịch đã có bước phát triển, thu hút nhiều đoàn khách du lịch quốc tê đến với Lâm Bình

Chất lượng dạy và học các cấp học được nâng lên, 100% xã duy trì tốt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo bậc học tiểu học và THCS; xây dựng hai trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch; giải quyết việc làm cho 1.158 lao động, đạt trên 105% KH. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 95%. Tỷ lệ hộ nghòe giảm từ 51,42%  xuống còn 45,74%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 76%, đạt 100% KH; tỷ lệ thôn bản đạt thôn bản văn hóa đạt 68%, đạt 100% KH. Tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới Quốc gia ước thực hiện cả năm đạt gần 97%, đạt 100% KH. Độ che phủ rừng 75% ; tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 14%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 37%, đạt 100% KH; tỷ lệ người dân được nghe đài phát thanh và xem truyền hình đạt trên 95%, đạt 100%  KH; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định… Cùng với kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đã chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Các hoạt động văn hóa, thông tin thể thao được duy trì và phát triển. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Năm 2017 tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 76%, đạt 100% KH; tỷ lệ thôn bản đạt thôn bản văn hóa đạt 68%, đạt 100% KH.

Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lâm Bình

Năm 2017 đã qua đi, bên cạnh những kết quả đạt được, trong báo cáo đánh giá cuối năm của HĐND huyện Lâm Bình, cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và cả những thách thức mới có thể ảnh hưởng làm chậm sự phát triển chung của huyện nhà trong năm 2018.  Một điều đã được nhìn thấy từ lâu, luôn được nhắc đến nhưng chưa thể giải quyết triệt để đó là: Nền kinh tế huyện nhà phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã chuyển dịch nhưng thiếu tính bền vững; việc thu hút đầu tư chưa cao… Đây sẽ là những vấn đề lớn mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc của huyện phải có biện pháp tháo gỡ và thực hiện tốt hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kèm theo đó là những giải pháp cần quan tâm: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó chú trọng đến các loại cây trồng, vật nuôi đặc sản của địa phương. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng đến sự phát triển bền vững. Đầu tư nhiều nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố, phát triển các loại hình du lịch, các làng nghề… Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo cơ hội cho người dân tự giảm nghèo bằng các chương trình kinh tế thiết thực, đây là gốc rễ sâu bền của sự phát triển. Đối với công tác cán bộ chú trọng việc bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, có thực lực, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả cho sự phục vụ của bộ máy công quyền…

Một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, được Đảng bộ huyện Lâm Bình, đặt ra cụ thể là: phấn đấu nâng tổng sản lượng lương thực đạt trên 17 nghìn tấn; duy trì tổng đàn trâu trên 9.500 con, đàn bò 1.700 con, đàn lợn trên 23.700 con, đàn gia cầm trên 131.000 con; trồng mới trên 700 ha rừng; tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 11 tỷ đồng;  tổng mức bán lẻ hàng hóa trên 900 tỷ đồng; thu hút trên 28 nghìn lượt khách du lịch; duy trì 100% số xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi và phổ cập các bậc học Tiểu học và THCS; phấn đấu đưa xã Lăng Can đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018… Các chỉ tiêu, giải pháp và kế hoạch đã được Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, tính toán trên dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và lộ trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và điều kiện của địa phương.

Năm 2017 đã qua đi, nhìn lại để bước tiếp, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện nhà, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng bức tranh kinh tế – xã hội năm 2018 của huyện Lâm Bình, sẽ có thêm những gam màu tươi sáng hơn./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục