Xã Bình An thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của HĐND Tỉnh

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, xã Bình An, huyện Lâm Bình đã có nhiều hộ gia đình được hỗ trợ nguồn vốn để mua trâu sinh sản và trâu đực giống. Số trâu các hộ gia đình mua về được chăm sóc tốt, đến nay đã cho sinh sản, giúp các hộ chăn nuôi tăng đàn gia súc của gia đình, góp phần giảm nghèo ở địa phương.

Để giúp các hộ gia đình trên địa bàn xã sớm được tiếp cận nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, xã Bình An đã tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia đình, nhất là đối với hộ nghèo mạnh dạn vay vốn mua trâu về nuôi để góp phần giảm nghèo. Năm 2015 gia đình bà Ma Thị Sân ở thôn Phiêng Luông là một trong những hộ gia đình của xã Bình An được xét cho vay 50 triệu đồng để mua 2 con trâu sinh sản về nuôi theo nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Để chăm sóc tốt cho 2 con trâu, gia đình bà đã trồng cỏ VA06 theo ven bờ suối và đất vườn quanh nhà để phục vụ cho việc chăn nuôi. Ngoài ra, hằng năm bà còn tích cực trồng cây ngô vụ đông làm thức ăn cho đàn trâu trong mùa đông. Nhờ có sự chăm sóc tốt cho đàn trâu của gia đình, đến nay 2 con trâu cái của gia đình bà đã sinh sản được 3 con nghé. 

Bà Ma Thị Sân, chăm sóc đàn trâu của gia đình   

Có thể nói, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến nay xã Bình An đã có 60 hộ gia đình được vay vốn gần 3 tỷ đồng, mua 110 con trâu. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ mua trâu là 38, hộ cận nghèo là 14, hộ khác 8 hộ. Số trâu đã sinh sản và phát triển của các hộ đến thời điểm này là 51 con. Để giúp các hộ chăn nuôi phát triển đàn gia súc, xã Bình An đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành nghiêm công tác tiêm phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, hỗ trợ giống cỏ VA06 và phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi và trồng cỏ VA06 phục vụ việc chăn nuôi của bà con. Từ thực tế cho thấy, Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đã được xã Bình An triển khai đồng bộ ở tất cả các thôn bản, tạo điều kiện thuận lợi và là cơ hội để các hộ gia đình nhân rộng các mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Góp phần duy trì và phát triển tổng đàn trâu của xã lên trên 1.200 con, đạt 119% so với kế hoạch năm. 

Xã Bình An Thực hiện tốt công tác tiêm phòng

Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh thực sự đã đi vào cuộc sống và đang giúp các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Bình An phát triển, nhân rộng tổng đàn gia súc. Nhằm hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, xã Bình An tiếp tục rà soát, tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu chăn nuôi được tiếp cận với các dự án, cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi theo Nghị quyết số 10, số 12 của HĐND tỉnh và các chương trình dự án khác. Giúp người dân chuyển dần hình thức từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang hướng tập trung, chuyên nghiệp bền vững, qua đó, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương.

T/h: Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục