Ra mắt mô hình “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch” thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn

Chiều 31-5, Hội Nông dân xã Phúc Sơn ra mắt mô hình "Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch" tại thôn Bản Lai. Dự buổi ra mắt có lãnh đạo Hội Nông dân huyện; lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn; lãnh đạo Đảng Ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Sơn và Hội viên Nông dân thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn.

 Các hội viên Chi hội Nông dân thôn  Bản Lai, xã Phúc Sơn tham gia mô hình.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Hội Nông dân xã Phúc Sơn đã vận động hội viên, nông dân “Phân loại, xử lý rác thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại nguồn” gắn với xây dựng mô hình “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch” và thành lập mô hình Tổ Hội Nông dân tự quản “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch” tại Chi hội Nông dân thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn. Mô hình có 48 thành viên tham gia, các thành viên đều có chung mong muốn làm sạch ruộng đồng và chung tay bảo vệ môi trường. Mô hình được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân thủ theo quy định hiện hành.

Việc thành lập mô hình “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch” nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân  trong việc tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; tham gia sản xuất sạch, an toàn. Qua đó, tạo thành phong trào thường xuyên, liên tục của hội viên nông dân tại địa phương.

Ngay sau khi ra mắt mô hình, các đại biểu đã được hướng dẫn cách xử lý rác hữu cơ thành phân bón, với chế phẩm vi sinh Men-Padco./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục