Lâm Bình quyết tâm hoàn thành công tác tiêm phòng vụ thu đông năm 2017

Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017, các cấp, các ngành của huyện Lâm Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động, tự giác chấp hành pháp lệnh thú y. Tính đến thời điểm này, các xã trên địa bàn đã thực hiện tiêm đạt 90% chỉ tiêu kế hoạch. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt để thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Toàn huyện hiện có tổng đàn trâu trên 9.317 con, đàn bò trên 1.600 con, đàn lợn trên 24.000 con; đàn gia cầm trên 94.000 con. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông năm 2017, huyện Lâm Bình đã triển khai công tác tiêm phòng từ đầu tháng 9. Theo kế hoạch các xã phấn đấu tiêm đạt trên 80% tổng đàn trở lên. Cụ thể đối với đàn trâu tiêm 6.100 con; đàn bò tiêm 880 con; đàn lợn tiêm 11.300 con. Để công tác tiêm phòng đạt kết quả cao, UBND huyện Lâm Bình đã thành lập Ban chỉ đạo của huyện, theo đó các xã trong toàn huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo của xã tổ chức tiêm phòng các loại vác xin cho đàn gia súc và gia cầm đúng theo kế hoạch. Với việc tăng cường công tác truyên truyền, chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ huyện đến thôn bản nên nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến tích cực, nhân dân đã chủ động đưa gia súc về tiêm phòng theo đúng thời gian quy định. 


Các thôn bản ở xã Lăng Can làm lóng để tiêm phòng cho trâu, bò

Sau hơn một tháng triển khai các biện pháp tiêm phòng  các loại vác xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả cụ thể như sau: đối với đàn trâu tiêm vác xin lở mồm long móng đạt trên 81% KH, vác xin tụ huyết trùng đạt trên 87% KH; đối với đàn bò tiêm cả 2 loại vác xin LMLM và vác xin THT mới đạt trên 94% kế hoạch; đối với đàn lợn tiêm vác xin tụ huyết trùng và dịch tả đạt trên 67% KH; Những xã có tỷ lệ tiêm phòng đạt cao là: Thượng Lâm, Xuân Lập, Lăng Can, Thổ Bình đều tiêm đạt trên 90% đối với đàn gia súc, bên cạnh đó còn một số xã có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp là xã Hồng Quang và xã Phúc Yên mới tiêm đạt gần 70% chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân là do người dân còn chủ quan, thả rông gia súc vào rừng không chịu đưa gia súc về tiêm theo đúng lịch tiêm phòng của xã. Chính quyền địa phương một số xã chưa chỉ đạo quyết liệt, chưa quản lý chặt chẽ và chưa kiên quyết đối với những hộ không chấp hành tiêm phòng theo pháp lệnh thú y. Một số thành viên ban chỉ đạo tiêm phòng của một số xã chưa phối hợp chặt chẽ với cán bộ thú y xã trong công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Với mục tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc phải đạt từ 80% tổng đàn trở lên, UBND huyện Lâm Bình đã chỉ đạo quyết liệt các ngành liên quan, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những hộ chăn nuôi không chấp hành theo pháp lệnh thú y, đối với Trạm thú y huyện chủ động cung ứng vác xin kịp thời và tăng cường xuống các xã kiểm tra, thành lập tổ công tác đi đến các vùng chăn thả, đôn đốc và hỗ trợ công tác tiêm phòng với mục tiêu tiêm phải đạt kế hoạch đề ra. 


Người dân ở xã Lăng Can tập trung đưa gia súc về tiêm phòng

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền từ  huyện đến cơ sở.  Tin tưởng rằng, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017 của huyện Lâm Bình sẽ đạt được kết quả cao. 

Bài, ảnh: Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục