Lâm Bình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân 2024

Xác định vụ Xuân là vụ chủ lực, quyết định đến kết quả sản xuất trong năm, bà con nông dân huyện Lâm Bình đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng với quyết tâm hướng tới một vụ xuân thắng lợi.

Gia đình chị Đỗ Thị Cúc, thôn Nà Mè, xã Minh Quang làm cỏ, xới gốc và bón phân cho cây lạc

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ chuyên đổi cơ cấu cây trồng mang lại, từ nhiều năm nay gia đình chị Đỗ Thị Cúc, thôn Nà Mè, xã Minh Quang đã chuyển đổi hơn 2.000 m2 đất trồng lúa sang trồng cây lạc vụ Xuân. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi gia đình chị đã ra đồng làm cỏ, xới gốc và bón phân, đảm bảo cho cây lạc sinh trưởng và phát triển tốt.  

Còn tại chân ruộng của gia đình bà Phùng Thị Nhất, thôn Bản Tấng, xã Phúc Yên, khác với các vụ Xuân trước, vụ Xuân này gia đình bà đã đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào gieo cấy và sử dụng phân viên nén dúi sâu để bón cho 100% diện tích lúa của gia đình. Thời điểm này, do thời tiết mưa, nắng thất thường, độ ẩm cao, qua kiểm tra thăm đồng đã phát hiện bệnh vàng lá, bọ xít đen gây hại dải rác. Trước tình hình đó, gia đình bà đã tiền hành thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng trừ theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông đảm bảo theo nguyên tắc 04 đúng.

Bà con nhân dân phòng trừ sâu, bệnh trên cây lúa

Vụ Xuân năm 2024, huyện Lâm Bình gieo cấy 1.137,7 ha lúa, đạt 100,2% kh; 600,5 ha ngô đạt 100,3% KH; 1.412 ha lạc, đạt 100% kế hoạch. Để đảm bảo đạt năng xuất và sản lượng cây trồng vụ Xuân đề ra huyện Lâm Bình đã khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế và điều kiện sinh thái của từng vùng để có biện pháp canh tác phù hợp, có hiệu quả, đặc biệt khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hưỡng hứu cơ. Hiện nay, bà con nông dân trên đia bàn huyện đang tích cực ra đồng bón phấn, kiểm tra, thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Trong đó, trên 75% diện tích lúa được bà con nông dân sử dụng phân viên nén dúi sâu. Đến nay, 100% diên tích lúa đã được chăm sóc, bón phân lần một; đối với cây ngô chăm sóc, bón phân đạt gần 40%; Cây lạc diện tích đã chăm sóc đạt gần 70%.

Trước những diến biến phức tạp của thời tiết, Cấp uỷ, Chính quyền huyện Lâm Bình tiếp tục vận động bà con nông dân chủ động bám sát đồng ruộng thường xuyên, kiểm tra, theo dõi những thông tin dự tính, dự báo tình hình dịch hại để phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện đạt tổng sản lượng lương thực năm 2024 có hạt đạt gần 25 nghìn tấn, trong đó thóc 19.067 tấn; ngô 5.880 tấn./.

Kim Thoa - Công Đại

Tin cùng chuyên mục