Huyện Lâm Bình tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã triển khai mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn đến các xã, thị trấn trên địa bàn, giúp cho hàng nghìn hộ dân có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa ở tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho vay vốn để đầu tư phát triển cửa hàng tạp hóa.

Mô hình kinh doanh tổng hợp cửa hàng tạp hóa của ông Nguyễn Văn Nghĩa, ở tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can là mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả ở địa phương. Ông được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho vay vốn để đầu tư phát triển mở rộng cửa hàng. Từ kinh doanh đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình, ủy thác cho các hội viên vay vốn.

Nhằm cung cấp nguồn vay kịp thời, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn, làm tốt công tác ủy thác nhằm thu hút thêm các hội viên, nâng cao sức mạnh hoạt động của hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Đến nay, gần 8 nghìn hộ gia đình được vay qua 212 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ gần 450 tỷ đồng. Với nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm qua đã giúp trên 800 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 1.800 lao động; làm mới 110 ngôi nhà mới.

Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của người dân, tạo động lực giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục