Hội nghị tập huấn hướng dẫn đối thoại chính sách cấp cơ sở

Nhằm triển khai hiệu quả hoạt động đối thoại chính sách cấp cơ sở, theo Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Sáng 27/12/2023, tại nhà văn hóa thị trấn Lăng Can, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đối thoại chính sách cấp cơ sở cho 222 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư; Chi hội trưởng phụ nữ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn hướng dẫn đối thoại chính sách cấp cơ sở

Đối thoại chính sách là một trong những nội dung quan trọng của Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Hoạt động này, nhằm đảm bảo tiếng nói, vai trò và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Đảm bảo tham gia thực chất của phụ nữ, nâng cao năng lực làm chủ của phụ nữ và đội ngũ cán bộ hội cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động tại cơ sở.


Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn hướng dẫn đối thoại chính sách cấp cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thông tin, trang bị kiến thức về cơ sở pháp lý, hiểu về đối thoại chính sách cấp cơ sở, nguyên tắc, tổng quan về đối thoại chính sách, nội dung, quy trình thực hiện đối thoại chính sách và một số kỹ năng cơ bản trong thực hiện đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, bản. Từ đó, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số có điều kiện được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình, giúp cấp ủy, chính quyền, các ngành có liên quan và tổ chức Hội kịp thời nắm bắt những khó khăn, kiến nghị phản ảnh của phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số về cơ chế, chính sách, chế độ.


Lãnh đạo Hội LHPN huyện Lâm Bình hướng dẫn đối thoại chính sách cấp cơ sở

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được nâng cao năng lực trong phát hiện, xác định các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em tại địa phương để lựa chọn nội dung, triển khai tổ chức đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn, bản đảm bảo quy trình, quy định theo đúng hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.. 

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục