Cựu chiến binh Lâm Bình với phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Bình đã tích cực triển khai, sâu rộng, đến các cơ sở hội, Qua đó ngày một xuất hiện nhiều cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh xã Thượng Lâm hiện có 251 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tuỳ theo nhu cầu của hội viên, động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo. Qua triển khai, đến nay hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp cho 237 hộ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gần 12 tỷ đồng. Sau khi vay vốn các tổ chức hội đã quản lý, vận động hội viên vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả đồng vốn. Hiện nay Hội Cựu chiến binh xã có 2 hợp tác xã, 6 trang trại, 4 gia trại, mỗi năm cho thu nhập từ 50 triệu đến 300 triệu đồng trở lên.


Mô hình trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế của·​Cựu chiến binh huyện Lâm Bình

Hội cựu chiến binh huyện Lâm Bình có 10 tổ chức hội cơ sở, hiện có 1.851 hội viên, trong những năm qua, các cơ sở Hội đã thực hiện có hiệu quả Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đến nay, các cơ sở Hội đã xây dựng được Quỹ tự lập, với số tiền 988,4 triệu đồng, tạo điều kiện cho trên 179 hội viên vay trên 868,5 triệu đồng, góp phần giúp hội viên có thêm việc làm. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, quản lý 52 tổ tiết kiệm vay vốn, do Hội CCB quản lý cho 1.935 hộ vay, với tổng dư nợ trên 104 tỷ đồng. Để hội viên vay sử dụng đúng mục đích, các cơ sở hội đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn hội viên quản lý, sử dụng đồng vốn đúng mục đích. Hiện nay, hội cựu chiến binh huyện có tổng số 76 mô hình phát triển kinh tế giỏi trong đó: Cấp tỉnh 03 mô hình, cấp huyện 14 mô hình, cấp xã 56 mô hình. Toàn hội có 03 doanh nghiệp; 02 HTX; 12 trang trại; 27 gia trại, kinh doanh dịch vụ 44 mô hình. Qua đó, đã giảm được 91 hộ hội viên nghèo trong năm 2023.

Qua phong trào đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của hội viên với phòng thi đua“CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, làm cơ sở tiếp tục đẩy manh phong trào, tạo điều kiện, giúp đỡ các hộ hội viên nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./..

Tùng Lâm – Công Đại

Tin cùng chuyên mục